Preskupo plaćamo greške sustava, dječjim životima!